top of page

למידה

עברית

יום שני 8:15 בערב

פרשת שבועית

מאת הרב יגוביאן

יום שלישי 10:00 בבוקר

ב-Laykies Cafe ב-JCC

הורות והורות

מאת רבנית יגוביאן

נשים בלבד

יום רביעי 20:30 בערב

מתחילים מבראשית

מאת מור יצחקי

גברים בלבד

יום חמישי 20:30 בערב

מתחילים מבראשית

מאת מור יצחקי

נשים בלבד

אנגלית

יום שני 8:00 בערב

ב-Zoom 

נשים בתלמוד

מאת פנינה לנגה

נשים בלבד

יום שלישי 20:30 בערב

על זום

הלכות שבת

מאת אשר לנגה

יום רביעי 10:00 בבוקר

על זום

פרשת מחשבות לדרך

מאת רבנית יגוביאן

נשים בלבד

יום רביעי 20:00 בערב

חורב - רציונל של מצוות

מאת הרב יגוביאן

ספרדית

יום שני 20:40 בערב

על זום

פרשה / מוסר / הלכה

מאת יוסף מלנדז

bottom of page